Zijn er nog verdere kosten of inschrijfkosten naast de lesprijs zelf?

Nee.

Comments are closed.